De handen uit de mouwen! Activiteiten

De doelstellingen van Stichting 4EVER49 worden niet vanzelf gerealiseerd. Daar moeten we wel wat voor doen! Dat betekent onder meer dat we een netwerk van “leeftijdsneutrale ambassadeurs” opzetten die geloven in “goed voorbeeld doet volgen”. Ook zijn we bezig met het opzetten van een online platform voor 49-ers, voor onderlinge informatie- en kennisuitwisseling tussen “zielsverwanten leeftijdsneutralisten”, dus naar alle Nederlandse 49-ers. Daarnaast financieren we projecten of activiteiten van derde partijen die bijdragen aan de door de stichting geformuleerde doelstelling.

Stichting 4EVER49 verwezenlijkt haar doelstellingen middels:

  • Het ontwikkelen en uitrollen van een keurmerk voor leeftijdsneutrale organisaties en bedrijven om handen en voeten te geven aan het wegwerken van leeftijdsstigmatisering
  • Het opzetten en beheren van een online en telefonisch meldpunt voor 49-ers die leeftijdsdiscriminatie ervaren
  • Het opzetten en beheren van een online en telefonisch informatiepunt voor 49-ers die hulp zoeken bij het vinden van gelijkgestemden, organisaties, vrijwilligersnetwerken, etc. om hun “49-er energie” in te zetten
  • Het op- en inzetten van een netwerk van “leeftijdsneutrale ambassadeurs” die zelf een goed voorbeeld zijn van een 49-er, en die geloven in “goed voorbeeld doet volgen”
  • Het activeren en actief houden van een online platform voor 49-ers, voor onderlinge informatie- en kennisuitwisseling van “zielsverwanten leeftijdsneutralisten” alsook het zijn van een open communicatiekanaal van de Stichting naar alle Nederlandse 49-ers
  • Het financieren van projecten of activiteiten van derde partijen die bijdragen aan de door de Stichting geformuleerde missie en tactische doelen

De doelstellingen van Stichting 4EVER49 worden niet vanzelf gerealiseerd. Daar moeten we wel wat voor doen! Voel je aangesproken? Geloof jij ook dat het voor het individu én voor de samenleving een zegen is als 49-ers volop gebruik kunnen maken van hun kracht, ervaring, energie en spirit? We maken graag kennis met je dus kom maar op met dat ingevulde contactformulier.