Vier het leven! Op naar een leeftijdsneutrale samenleving Financien

De Stichting verwerft haar inkomsten middels schenkingen van bedrijven en particulieren alsmede via subsidies op Europees, landelijk, provinciaal of lokaal-gemeentelijk niveau. Alle inkomsten worden besteed aan de hierboven genoemde initiatieven. De bestuursleden ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Indien de jaarlijkse uitgaven lager zijn dan de in dat jaar verkregen inkomsten bouwt de Stichting vermogen op. Dit vermogen wordt ten alle tijd tegen minimaal risico en zo laag mogelijke (bank)kosten beheerd. Dit beheer bestaat in geen geval uit het investeren in grondstoffen, cryptovaluta of beursgenoteerde bedrijven.

Op dit moment bevindt Stichting 4EVER49 zich nog in de opstartfase van haar eerste bestaansjaar. In de loop van de tijd zullen wij via deze pagina de vereiste en gewenste transparantie geven t.a.v. de financiële huishouding.