Als je maar open staat voor nieuwe uitdagingen

In de week van 8 juni 2022 publiceerde Intermediair.nl een artikel dat de 49-er moet aanspreken want de boodschap was dat solliciteren als je boven de 50 bent zeker geen kansloze exercitie is. Als je maar openstaat voor nieuwe uitdagingen en je sterke punten benadrukt. Het artikel geeft tips om als 49-er een nieuwe baan te vinden.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

In de week van 8 juni 2022 publiceerde Intermediair.nl een artikel dat de 49-er moet aanspreken want de boodschap was dat solliciteren als je boven de 50 bent zeker geen kansloze exercitie is. Als je maar openstaat voor nieuwe uitdagingen en je sterke punten benadrukt. Het artikel geeft tips om als 49-er een nieuwe baan te vinden.

Als eerste meldt Intermediair dat er diverse uitzendbureaus zijn die gespecialiseerd zijn in banen voor 50-plussers en dat er een 50-plus vacaturesite is: https://anbo.ervarenjaren.nl/ Helaas blijkt deze niet veilig benaderbaar door het ontbreken van een geldig SSL-certificaat. Maar feit is dat er diverse partijen op de arbeidsmarkt actief zijn die zich opwerpen om het gat tussen vraag naar en aanbod van ervaren medewerkers te dichten.

Als eerste meldt Intermediair dat er diverse uitzendbureaus zijn die gespecialiseerd zijn in banen voor 50-plussers en dat er
een 50-plus vacaturesite is:anbo.ervarenjaren.nl

Het vervolg van het artikel is deels een motivational speech door te wijzen op de voordelen van een meer ervaren medewerker zoals meer (levens)ervaring en kennis, weinig ziekteverzuim en het flexibel zijn ten aanzien van vakanties omdat er veelal geen sprake meer is van schoolgaande kinderen. Er wordt een appel gedaan op de oudere werkzoekende dan wel werknemer om vooral de eigen competenties goed voor het voetlicht te brengen en open te staan voor het leren van nieuwe dingen, on the job en door middels van training, cursussen en opleiding. De belangrijkste tip? Schaam je nooit en te nimmer over je leeftijd want als jij een probleem van maakt,. Hoe kun je de ander dan overtuigen van het feit dat het helemaal geen probleem maar juist (omdenken!) een kracht is?! Ook interessant in dit kader is het coachartikel van Ester de Bruine in het NRC.