Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302

4EVER49 Travel is ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. De reisdienst die u wordt aangeboden is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302. Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden:

 • Voordat de reiziger de reisovereenkomst voor de pakketreis sluit, ontvangt hij/zij alle essentiële informatie over deze pakketreis.

 

 • Indien de insolventie van de organisator of, indien van toepassing, de doorverkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de pakketreis inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. De organisator, dus in dit geval 4EVER49 Travel (Rho-Delta Travel B.V., SGR lidnummer 17022, heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij Stichting Garantiefonds Reisgelden. Wanneer diensten door de insolventie van de organisator niet worden verleend, kunnen reizigers met Stichting Garantiefonds Reisgelden of, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteit contact opnemen: Stichting Garantiefonds Reisgelden, Postbus 4040, 3006 AA Rotterdam, K.v.K 41127968, (+31) 010 4146377, sgr@sgr.nl

 

 • In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn, heeft de reiziger ook recht op een prijsverlaging en/of schadevergoeding. De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.

 

 • Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de reisovereenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de reisovereenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding beëindigen.

 

 • Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten.

 

 • Daarnaast kan de reiziger de reisovereenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis beëindigen tegen betaling van een passende en gerechtvaardigde beëindigingsvergoeding.

 

 • De reiziger kan de reisovereenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een beëindigingsvergoeding vóór het begin van de pakketreis beëindigen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor de pakketreis.

 

 • Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de reisovereenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding beëindigen en krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien de handelaar die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op een schadevergoeding.

 

 • De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen.

 

 • De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan opnemen met de organisator of de reisagent.

 

 • De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd bij ten minste één handelaar.

Richtlijn (EU) 2015/2302, als omgezet in het nationale recht: http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2018-07-28