Klachtenregeling

Klachtenregeling

We wijzen erop dat we niet deelnemen aan een vrijwillige oplossing van consumentengeschillen. Voor alle reisovereenkomsten gesloten in elektronische handel verwijzen we naar het Europese platform voor online geschillenbeslechting http://ec.europa.eu/consumers/odr. Dit platform zorgt dat uw klacht bij de juiste geschillencommissie terecht komt. In Nederland is dat de Geschillencommissie Reizen (zie www.sgr.nl), waarbij 4EVER49 Travel als ANVR-lid automatisch is aangesloten. De Geschillencommissie Reizen is door de Europese Commissie erkend als neutrale instantie voor alternatieve geschilbeslechting, zoals hiervoor bedoeld. Het is ook mogelijk om rechtstreeks bij de Geschillencommissie Reizen een klacht in te dienen:

Geschillencommissie Reizen

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

tel. 070-310 53 10

www.degeschillencommissie.nl

Let er wel op dat op uw klacht alleen door de Geschillencommissie Reizen in behandeling wordt genomen als is voldaan aan het bepaalde in artikel 12 en 13 van de ANVR-reizigersvoorwaarden.